Նոր գրառումներ

zsh agnoster terminal

agnoster_zsh_terminal

Ինչպես տեղադրել zsh  և agnoster,  նաև որոշ կոնֆիգուրացիաներ տերմինալի հարմար օգտագործման համար:   sudo apt-get update sudo apt upgrade sudo apt install zsh sudo apt-get install powerline fonts-powerline git clone https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zs...

Կարդալ ավելին

Այլ գրառումներ→